Certificaten & documenten


Cobeco Pharma kan u voorzien van de volgende informatie met betrekking tot uw private label product:

Certificate of Analysis
Een Certificate of Analysis is een gewaarmerkt document dat wordt afgegeven door de Kwaliteitscontrole afdeling. Deze afdeling stelt vast dat het cosmetisch product aan de productspecificatie en kwaliteit voldoet.

Material Safety Data Sheet
Een Material Safety Data Sheet is een document dat de relevante informatie met betrekking tot de veiligheid en gezondheid voor het cosmetische product bevat. Het is bedoeld om werknemers en hulpverleners te voorzien van procedures voor de behandeling of het werken met een product op een veilige manier en bevat informatie zoals de fysische gegevens, opslag, verwijdering, beschermingsmiddelen en spil-handeling procedures.

Kennisgeving in CPNP register voor cosmetica (hangt af van de procedure die u kiest)
Wanneer de kennisgeving in CPNP register is voltooid ontvangt u een notificatienummer. Dit notificatienummer geeft aan dat het cosmetische product met succes is geregistreerd bij de CPNP.

Productinformatie dossier voor cosmetica (hangt af van de procedure die u kiest)
Elk cosmetisch product heeft een product informatie dossier nodig. Als u besluit om Cobeco Pharma de productinformatie samen te binden in een dossier ontvangt u een compleet dossier. Dit dossier bevat alle informatie met betrekking tot het product en zal de veiligheid van het product ondersteunen.