Cosmetische producten


Wat is een cosmetisch product? De Europese verordening definieert een cosmetisch product als volgt:

'Een stof of mengsel dat bestemd is om in aanraking te komen of geassocieerd wordt met de huid, haar, nagels, lippen en uitwendige geslachtsorganen om deze te reinigen, verfraaien, bevorderen van de aantrekkelijkheid of het veranderen van het uiterlijk zonder het aantasten van de structuur of functies van het lichaam.

'Stoffen of mengsels die bestemd zijn om te worden ingenomen, geïnjecteerd of ingebracht in het menselijk lichaam worden niet gezien als cosmetisch product. Voorbeelden van cosmetisch producten die Cobeco Pharma aanbiedt zijn crèmes, lotions, gels en oliën.

Aanmelding van een cosmetisch producten

Wanneer uw private label producten een cosmetisch producten betreft moet deze in de 'Cosmetische Producten Notification Portal' (CPNP) worden geregistreerd. Dit is een Europees systeem dat melding maakt voor de uitvoering van verordening (EG) nr.1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten. Indien gewenst kan Cobeco Pharma deze melding voor u regelen.

Verantwoordelijk persoon
Voor elk cosmetisch product op de Europese markt moet er een verantwoordelijk persoon of onderneming aansprakelijk kunnen worden gesteld. Deze verantwoordelijke garandeert de naleving van de veiligheid, documentatie van productinformatie, de kennisgeving en de voorlichting van de consument.
Cobeco Pharma biedt u drie mogelijkheden om deze verantwoordelijke van het cosmetisch product te regelen tegen extra kosten.

1. Cobeco Pharma al verantwoordelijk persoon voor het product
Cobeco Pharma zal het productinformatiedossier regelen en zal de CPNP registratie voor het cosmetische product onder de naam Cobeco Pharma voltooien. Dit betekent dat Cobeco Pharma het verantwoordelijk persoon is voor de gegevens die bij de CPNP registratie moeten worden ingevoerd. CPNP kan voor vragen contact opnemen met Cobeco Pharma.

2. De klant als verantwoordelijk persoon voor het product
Op aanvraag kan Cobeco Pharma het product informatie bestand regelen en deze aan de klant overdragen. De klant is verantwoordelijk voor de CPNP registratie. Dit houdt in dat de klant alle gegevens over het product correct moet doorgeven aan CPNP. De autoriteiten zullen contact opnemen met de klant wanneer er een vraag is over het product of wanneer er meer informatie nodig is.

3. De klant als verantwoordelijk persoon voor het product
Cobeco Pharma zal het productinformatiedossier regelen en zal de CPNP registratie voltooien namens de klant. Dit houdt in dat het product zal worden geregistreerd in de CPNP portal onder de naam van de klant zelf. De klant is verantwoordelijk voor de gegevens van de CPNP registratie. Deze gegevens moeten correct zijn. De autoriteiten zullen contact opnemen met de klant of met Cobeco wanneer er een vraag is over het product of wanneer er meer informatie nodig is.